Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigule milles käsitletakse nõukogu ühist seisukohta, et võtta vastu Euroopa [...] KOM(2007) 152 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigule milles käsitletakse nõukogu ühist seisukohta, et võtta vastu Euroopa [...] KOM(2007) 152 lõplik

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (113449)

Record Number: 8621 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument