Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a transzeurópai közlekedési és [...] COM(2007) 152 végleges
FP7

A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a transzeurópai közlekedési és [...] COM(2007) 152 végleges

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (113449)

Record Number: 8621 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top