Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan het europees parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt [...] COM(2007) 152 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan het europees parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag betreffende het gemeenschappelijk standpunt [...] COM(2007) 152 definitief

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (113449)

Record Number: 8621 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top