Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av [...] KOM(2007) 152 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av [...] KOM(2007) 152 slutlig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (113449)

Record Number: 8621 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument