Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og [...] Rapport om handlingsplanen for miljøteknologi (2005-2006), KOM(2007) 162 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og [...] Rapport om handlingsplanen for miljøteknologi (2005-2006), KOM(2007) 162 endelig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (193709)

Record Number: 8623 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top