Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele - Keskkonnatehnoloogia tegevuskava (2005-2006) aruanne, KOM(2007) 162 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele - Keskkonnatehnoloogia tegevuskava (2005-2006) aruanne, KOM(2007) 162 lõplik

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (193709)

Record Number: 8623 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument