Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het [...] Verslag over de tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake milieutechnologieën (2005-2006), COM(2007) 162 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het [...] Verslag over de tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake milieutechnologieën (2005-2006), COM(2007) 162 definitief

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (193709)

Record Number: 8623 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument