Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...] Rapport om handlingsplanen för miljöteknik (2005-2006), KOM(2007) 162 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...] Rapport om handlingsplanen för miljöteknik (2005-2006), KOM(2007) 162 slutlig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top