Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala [...] Om halvtidsöversynen av Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa, KOM(2007) 175 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala [...] Om halvtidsöversynen av Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa, KOM(2007) 175 slutlig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top