Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Rådets Forordning om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler (forelagt af Kommissionen) KOM(2007) 241 endelig
FP7

Forslag til Rådets Forordning om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler (forelagt af Kommissionen) KOM(2007) 241 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (299910)

Record Number: 8626 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top