Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Ehdotus Neuvoston Asetus yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (komission esittämä) KOM(2007) 241 lopullinen

Funded under: FP7

Download application/pdf (299910)

Record Number: 8626 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument