Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (framlagt av kommissionen) KOM(2007) 241 slutlig
FP7

Förslag till Rådets Förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (framlagt av kommissionen) KOM(2007) 241 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (299910)

Record Number: 8626 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument