Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme, KOM(2007) 279 endelig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (54774)

Record Number: 8627 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top