Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme, KOM(2007) 279 endelig

Funded under: FP7-KBBE
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top