Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Valkoinen Kirja Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia, KOM(2007) 279 lopullinen
FP7

Valkoinen Kirja Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia, KOM(2007) 279 lopullinen

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (54774)

Record Number: 8627 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument