Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Vitbok om En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma, KOM(2007) 279 slutlig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (54774)

Record Number: 8627 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument