Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ja euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele "Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004-2010" KOM(2007) 314 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile ja euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele "Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004-2010" KOM(2007) 314 lõplik

Funded under: FP7-ENVIRONMENT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top