Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement en het europees [...] "Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010" COM(2007) 314 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement en het europees [...] "Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010" COM(2007) 314 definitief

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (175707)

Record Number: 8628 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument