Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til europa-parlamentets og rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet [...] KOM(2007) 329 endelig
FP7

Forslag til europa-parlamentets og rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet [...] KOM(2007) 329 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (266883)

Record Number: 8629 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument