Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden toteuttamaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten [...] KOM(2007) 329 lopullinen
FP7

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden toteuttamaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten [...] KOM(2007) 329 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (266883)

Record Number: 8629 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument