Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de [...] COM(2007) 329 definitief
FP7

Voorstel voor een beschikking van het europees parlement en de raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de [...] COM(2007) 329 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (266883)

Record Number: 8629 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top