Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre [...] KOM(2007) 329 slutlig
FP7

Förslag till europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre [...] KOM(2007) 329 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top