Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande [...] Förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället, Ett initiativ inom ramen för i2010, Handlingsplan om informations- och kommunikationsteknik och [...], KOM(2007) 332 slutlig

Download application/pdf (172042)

Record Number: 8630 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument