Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale [...] om midtvejsevaluering af strategien for biovidenskab og bioteknologi, KOM(2007) 175 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale [...] om midtvejsevaluering af strategien for biovidenskab og bioteknologi, KOM(2007) 175 endelig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (53376)

Record Number: 8631 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument