Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden [...] biotieteiden ja biotekniikan strategian väliarvioinnista, KOM(2007) 175 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden [...] biotieteiden ja biotekniikan strategian väliarvioinnista, KOM(2007) 175 lopullinen

Funded under: FP7-KBBE
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top