Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala [...] Om halvtidsöversynen av Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa, KOM(2007) 175 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala [...] Om halvtidsöversynen av Biovetenskap och bioteknik - En strategi för Europa, KOM(2007) 175 slutlig

Funded under: FP7-KBBE

Download application/pdf (53376)

Record Number: 8631 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top