Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget - ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2007, KOM(2007) 371 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget - ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2007, KOM(2007) 371 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (161616)

Record Number: 8686 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top