Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: ITU ülemaailmne raadiosidekonverents 2007(WRC-07), KOM(2007) 371 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: ITU ülemaailmne raadiosidekonverents 2007(WRC-07), KOM(2007) 371 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (161616)

Record Number: 8686 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument