Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en sociaal comite en [...]: De ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 (WRC-07), COM(2007) 371 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en sociaal comite en [...]: De ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2007 (WRC-07), COM(2007) 371 definitief

Funded under: FP7

Download application/pdf (161616)

Record Number: 8686 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument