Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...]: ITU:s världskonferens om radiokommunikationer 2007 (WRC-07), KOM(2007) 371 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...]: ITU:s världskonferens om radiokommunikationer 2007 (WRC-07), KOM(2007) 371 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (161616)

Record Number: 8686 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument