Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet, Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union {SEK(2007) 993} {SEK(2007) 996} KOM(2007) 414 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet, Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union {SEK(2007) 993} {SEK(2007) 996} KOM(2007) 414 endelig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (107492)

Record Number: 8687 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument