Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet "clean sky" (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 773} {SEK(2007) 774} KOM(2007) 315 endelig
FP7

Forslag til rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet "clean sky" (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 773} {SEK(2007) 774} KOM(2007) 315 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (226745)

Record Number: 8688 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument