Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Ettepanek: nõukogu määrus, millega moodustatakse ühisettevõte clean sky (komisjoni esitatud) {SEK(2007) 773} {SEK(2007) 774} KOM(2007) 315 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (226745)

Record Number: 8688 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument