Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een verordening van de raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming clean sky {SEC(2007) 773} {SEC(2007) 774} COM(2007) 315 definitief
FP7

Voorstel voor een verordening van de raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming clean sky {SEC(2007) 773} {SEC(2007) 774} COM(2007) 315 definitief

Funded under: FP7

Download application/pdf (226745)

Record Number: 8688 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top