Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget clean sky (framlagt av kommissionen) {SEK(2007) 773} {SEK(2007) 774} KOM(2007) 315 slutlig
FP7

Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget clean sky (framlagt av kommissionen) {SEK(2007) 773} {SEK(2007) 774} KOM(2007) 315 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (226745)

Record Number: 8688 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top