Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Rådets Beslutning om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under [...] KOM(2007)435 endelig

Download application/pdf (139490)

Record Number: 8689 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument