Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek nõukogu otsus millega muudetakse otsust 2003/77/EÜ, millega kehtestatakse likvideeritava ESTÜ varade ja pärast likvideerimise lõpetamist söe ja terase teadusfondi [...] KOM(2007)435 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top