Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van de raad houdende wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de [...] COM(2007)435 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top