Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til rådets forordning om oprettelse af "Artemis-fællesforetagendet" til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer [...] KOM(2007) 243 endelig
FP7

Forslag til rådets forordning om oprettelse af "Artemis-fællesforetagendet" til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer [...] KOM(2007) 243 endelig

Funded under: FP7-COOPERATION

Download application/pdf (335887)

Record Number: 8690 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument