Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: nõukogu määrus mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides {SEK(2007) 582} {SEK(2007) 583} KOM(2007) 243 lõplik
FP7

Ettepanek: nõukogu määrus mis käsitleb ühisettevõte ARTEMIS loomist ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides {SEK(2007) 582} {SEK(2007) 583} KOM(2007) 243 lõplik

Funded under: FP7-COOPERATION

Download application/pdf (335887)

Record Number: 8690 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top