Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een verordening van de raad betreffende de oprichting van de "gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS" voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk [...] COM(2007) 243 definitief
FP7

Voorstel voor een verordening van de raad betreffende de oprichting van de "gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS" voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk [...] COM(2007) 243 definitief

Funded under: FP7-COOPERATION

Download application/pdf (335887)

Record Number: 8690 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument