Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem [...] KOM(2007) 243 slutlig
FP7

Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem [...] KOM(2007) 243 slutlig

Funded under: FP7-COOPERATION
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top