Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Forslag til Rådets Forordning om oprettelse af "ENIAC-fællesforetagendet" (forelagt af Kommissionen) KOM(2007) 356 endelig

Project ID: 027179
Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (340299)

Record Number: 8691 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument