Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Verordening van de Raad betreffende de oprichting van de "gemeenschappelijke onderneming ENIAC" (door de Commissie ingediend) COM(2007) 356 definitief

Project ID: 027179
Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (340299)

Record Number: 8691 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument