Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Förslag till Rådets Förordning om bildandet av "det gemensamma företaget Eniac" (framlagt av kommissionen) KOM(2007) 356 slutlig

Project ID: 027179
Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (340299)

Record Number: 8691 / Last updated on: 2007-09-03
Category: comDocument