Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet [...] Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009. Første rapport om gennemførelsen 2005-2007, KOM(2007) 505 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet [...] Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009. Første rapport om gennemførelsen 2005-2007, KOM(2007) 505 endelig

Funded under: FP7-NMP
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top