Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet [...] Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009. Første rapport om gennemførelsen 2005-2007, KOM(2007) 505 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet [...] Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk handlingsplan for 2005-2009. Første rapport om gennemførelsen 2005-2007, KOM(2007) 505 endelig

Funded under: FP7-NMP

Download application/pdf (165494)

Record Number: 8699 / Last updated on: 2007-09-17
Category: misc