Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til europa-parlamentets og [...] om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS), KOM(2007) 480 endelig
FP7

Forslag til europa-parlamentets og [...] om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS), KOM(2007) 480 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (119498)

Record Number: 8709 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top