Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: euroopa parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta, KOM(2007) 480 lõplik
FP7

Ettepanek: euroopa parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta, KOM(2007) 480 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (119498)

Record Number: 8709 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument