Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston päätös satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta, KOM(2007) 480 lopullinen
FP7

Ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston päätös satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta, KOM(2007) 480 lopullinen

Funded under: FP7

Download application/pdf (119498)

Record Number: 8709 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top