Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet om dialogen mellem den offentlige og den private sektor inden for forskning og innovation på sikkerhedsområdet, KOM(2007) 511 endelig

Download application/pdf (166802)

Record Number: 8710 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument