Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille ja neuvostolle Julkisen ja yksityisen sektorin välisestä vuoropuhelusta turvallisuutta koskevan tutkimuksen ja innovoinnin alalla, KOM(2007) 511 lopullinen

Download application/pdf (166802)

Record Number: 8710 / Last updated on: 2007-10-04
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top